Mục lục bài viết [Ẩn]
  • 1. Không có giấy phép xây dựng nếu thuộc trường hợp phải có giấy phép
  • 2. Thuộc trường hợp nghiêm cấm xây dựng trên đất
  • 3. Không được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp
  • 4. Không được xây dựng mới trên đất thuộc quy hoạch
  • 5. Không được xây dựng thêm nếu thuộc trường hợp cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/khong-duoc-phep-xay-dung-567-92065-article.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: