Nhìn vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, có thể thấy thị trường bất động sản Quảng Nam sẽ sôi động nguồn cung các dự án mới tại khu vực vùng Đông của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chính thức ban hành Quyết định số 3790/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

5 năm đến, Quảng Nam sẽ triển khai các dự án bất động sản tại những khu vực nào?

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025 toàn tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển khoảng 6,389 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 60.904 căn nhà. Tổng nhu cầu vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 21.192 tỷ đồng.

Cụ thể về kế hoạch phát triển nhà ở các địa phương, Quảng Nam sẽ phát triển nhà ở thương mại theo chỉ tiêu trong dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị với tổng diện tích 632 ha. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại các địa phương như thị xã Điện Bàn với 129,3 ha; huyện Thăng Bình 84,5 ha; huyện Núi Thành 75,2 ha; huyện Đại Lộc 65,4 ha; thành phố Tam Kỳ 61,5 ha; huyện Duy Xuyên 60,8 ha; thành phố Hội An 45,2 ha;….

Bên cạnh đó, giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh sẽ có 548 ha diện tích đất ở trong các dự án đô thị để phát triển nhà ở kinh doanh bất động sản.

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung phát triển các dự án tại 7 địa phương gồm Tam Kỳ, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Núi Thành.

Ngoài ra, đối với phân khúc nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ ưu tiên phát triển các dự án tại 6 địa phương như Tam Kỳ; Điện Bàn; Núi Thành; Quế Sơn; Thăng Bình; Phú Ninh.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: