19 phần quà – là những sản phẩm công nghệ nổi bật – sẽ dành cho độc giả bình chọn chính xác kết quả chung cuộc của 19 hạng mục tại Tech Awards 2021.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: