Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tiên năm 2022 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 27,55 tỷ USD, giảm 20,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2021. Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam thâm hụt 1,64 tỷ USD.

15 ngày đầu năm 2022, cán cân thương mại thâm hụt 1,64 tỷ USD

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 18,74 tỷ USD, giảm 19,5% (tương ứng giảm 4,55 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là gần 8,82 tỷ USD, giảm 23,2% (tương ứng giảm 2,66 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2022 đạt gần 12,96 tỷ USD, giảm 30,6% (tương ứng giảm 5,72 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa cuối tháng 12/2021.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 01/2022 giảm so với nửa cuối tháng 12/2021 như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,21 tỷ USD, tương ứng giảm 43,5%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,2 tỷ USD, tương ứng giảm 39,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác giảm hơn 1 tỷ USD, tương ứng giảm 42,2%; hàng dệt may giảm 576 triệu USD, tương ứng giảm 28,5%…

Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng đầu tiên năm 2022 đạt gần 14,6 tỷ USD, giảm 9,2% (tương ứng giảm 1,49 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 01/2022 giảm so với nửa cuối tháng 12/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: dược phẩm giảm 249 triệu USD, tương ứng giảm 68,9%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 178 triệu USD, tương ứng giảm 16,1%; dầu thô giảm 162 triệu USD, tương ứng giảm 51,5%…

Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam trong nửa đầu tháng 1/2022 thâm hụt 1,64 tỷ USD.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: