Theo danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2022 – 2025, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư cho 11 dự án bất động sản có tổng diện tích hơn 500 ha.

11 dự án bất động sản đang mời đầu tư ở Gia Lai

 Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/11-du-an-bat-dong-san-hon-500-ha-dang-tim-chu-o-gia-lai-2022620134949445.htm