Theo danh mục dự án kêu gọi đầu tư của TP HCM năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất, có 197 dự án được TP HCM kêu gọi đầu tư trong năm nay, trong đó, có 10 dự án bất động sản lớn có tổng mức đầu tư gần 14 tỷ USD.

10 dự án bất động sản lớn gần 14 tỷ USD đang tìm chủ ở TP HCM

 Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/10-du-an-bat-dong-san-lon-gan-14-ty-usd-dang-tim-chu-o-tp-hcm-202262005056437.htm